Budownictwo drogowe


 

Powrót do wykonane projekty

 

1. Projekt budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa dla budowy chodnika z odwodnieniem przy drodze krajowej nr 36 w m. Krzelów na odcinku od km 39+840 do km 40+355.

2. Projekt budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa.

dla odnowy nawierzchni w km12+200 do km12+900 wraz z budową chodnika w km12+278 do km13+090 i modernizacją kanalizacji deszczowej w km12+938 do km 13+090 przy drodze krajowej nr 39 w m. Piotrowice.

3. Dokumentacja projektowa na odnowę nawierzchni drogi krajowej nr 36 od km40+400 do km46+300 odcinek Krzelów – Wińsko.

4. Projekt budowlany wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa dla odnowy drogi krajowej nr39 od km15+165 (z wyłączeniem odcinka km16+942 do km17+443) do km18+395.

5. Koncepcja projektowa dla zadania: „Budowa lewoskrętów i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr8 z ul. Sienkiewicza w Szczytnej”.

6. Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Strzelinie.

7. Dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa dróg dojazdowych, parkingu, drogi lokalnej, ciągu pieszego w Bielanach Wrocławskich”.

8. Projekt budowlany wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzją lokalizacyjną i pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z droga powiatową nr 3158D w km 54+961 w miejscowości Braszowice.

9. koncepcja drogi objazdowej dla zadania: „Remont mostu przez Starą Odrę w km123+732 drogi krajowej nr12 w Głogowie”.
10. Dokumentacja projektowa dla zadania „Projekt budowy dróg w miejscowości Ślęza”.

11. Dokumentacja projektowa dla zadania „Koncepcja dróg obsługujących kopalnię kruszyw w rejonie miejscowości Sady Dolne”.

12. Dokumentacja przetargowa dla zadań: „Remont drogi krajowej nr8 w m. Bielany Wrocławskie od km113+347 do km115+487” oraz „Remont skrzyżowania drogi krajowej nr8 z drogą powiatową nr1972D do Żórawiny (w m. Domasław) od km110+655 do km110+855 (miejsce zakończenia przebudowy z 2007r.)”.

13. Dokumentacja techniczno – projektowa na budowę dróg wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Domasław”.

14. Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ul. Krzywoustego w Strzelinie.

15. Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Generała Leopolda Okulickiego w Strzelinie.

16. Dokumentacja projektowa dla wydzielenia relacji skrętnych w obrębie skrzyżowania dk nr5 z drogą powiatową nr1345D k/m Trzebnica.

17. Dokumentacja projektowa dla przebudowa drogi krajowej nr8 – ul. Robotniczej z ulicami Sienkiewicza i Handlową oraz ul. Borowina z ulicą Leśną wraz z budową sygnalizacji świetlnych oraz dowiązanie drogi krajowej nr8 do nowego przebiegu ul. Wolności w m. Szczytna.

18. Projekt budowlany i wykonawczy budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w miejsowości Wąsosz Przedmieście w ciągu drogi krajowej nr36.

 

 

RDK Projekt – Projekty dróg – Kompleksowe projekty drogowe

Wykonane projekty

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomości