Oferta


 

Budownictwo kolejowe:
Opracowujemy wielobranżowe dokumentacje projektowe w zakresie modernizacji linii kolejowych normalnotorowych oraz budowy bocznic kolejowych.

Budownictwo drogowe:
Wykonujemy kompleksowe i wielobranżowe dokumentacje projektowe w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy i budowy dróg, ulic, parkingów, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Budownictwo przemysłowe:
Opracowujemy wielobranżowe dokumentacje projektowe w zakresie budowy i przebudowy zakładów przerobu kruszywa.

 

Wykonane projekty

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomości