PROJEKTY PRZEMYSŁOWE

Opracowujemy wielobranżowe dokumentacje projektowe w zakresie budowy i przebudowy zakładów przerobu kruszywa, ciągi transportowe kruszyw, konstrukcje wsporcze pod kruszarki i przesiewacze.

Wybrane realizacje

Projekty przemysłowe - realizacje
  1. Projekt budowlany mobilnego zakładu przeróbki melafiru – ciąg technologiczny z obszaru górniczego kopalni Tłumaczów – Gardzień do mobilnej załadowni Stomajor wraz z awaryjnym taśmociągiem wybierającym.
  2. Projekt budowlany budowy załadowni wagonów – ciąg technologiczny z obszaru górniczego kopalni „Tłumaczów – Gardzień” do punktu załadunkowego zlokalizowanego na grupie torów załadunkowych w Tłumaczowie.
  3. Wykonanie „Układu sterowania i automatyki wraz z wizualizacją procesu załadunku kruszyw z placu składowego do wagonów kolejowych na bocznicy kolejowej w Tłumaczowie”.
  4. Projekt budowy węzła kruszenia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu wraz z drogą technologiczną oraz połączenie transportu z istniejącą łamiarnią wtórną wraz ze składowiskiem buforowym w Tarnowie Opolskim.
  5. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ciągu technologicznego produkcji grysów w kopalni granitu Rogoźnica II.
  6. Projekt wdrożenia innowacyjnej technologii prośrodowiskowej w firmie MAGNEZYTY „GROCHÓW” SPÓŁKA AKCYJNA poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej.
  7. Projekt budowlany zabudowy zespołu przesiewacza wibracyjnego KQ 21/70/2 w ciągu technologicznym Zakładu Przeróbczego Kopalni Granitu :Wieśnica”.
  8. Projekt budowlany i wykonawczy budowa – budowli stałych – konstrukcji wsporczej pod lej zasypowy o objętości około 40 m3,   konstrukcji wsporczych dla podawacza i kruszarki oraz konstrukcji wsporczych przenośników  dla transportu kamienia wapiennego z poziomu III do nowego zakładu przeróbczego usytuowanego poza terenem zakładu górniczego, będącego częścią projektu „budowa zakładu przeróbczego kruszyw dla kontynuacji eksploatacji złoża wapieni i margli jurajskich Barcin – Piechcin – Pakość wraz z kopaliną towarzyszącą w postaci piasków kwarcowych .

 

 

 

 

 

 

 

Referencje

Referencje od

Referencje od

Referencje od