PROJEKTY DROGOWE

Wykonujemy kompleksowe i wielobranżowe dokumentacje projektowe w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy i budowy dróg, ulic, parkingów, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Projekty drogowe - realizacje

Drogi

 1. Projekt budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa dla budowy chodnika z odwodnieniem przy drodze krajowej nr 36 w m. Krzelów na odcinku od km 39+840 do km 40+355.
 2. Projekt budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa dla odnowy nawierzchni w km12+200 do km12+900 wraz z budową chodnika w km 12+278 do km 13+090 i modernizacją kanalizacji deszczowej w km 12+938 do km 13+090 przy drodze krajowej nr 39 w m. Piotrowice.
 3. Dokumentacja projektowa na odnowę nawierzchni drogi krajowej nr 36 od km 40+400 do km 46+300 odcinek Krzelów – Wińsko.
 4. Projekt budowlany wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa dla odnowy drogi krajowej nr39 od km 15+165 (z wyłączeniem odcinka km 16+942 do km 17+443) do km 18+395.
 5. Koncepcja projektowa dla zadania: „Budowa lewoskrętów i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z ul. Sienkiewicza w Szczytnej”.
 6. Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Strzelinie.
 7. Dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa dróg dojazdowych, parkingu, drogi lokalnej, ciągu pieszego w Bielanach Wrocławskich”.
 8. Projekt budowlany wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzją lokalizacyjną i pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z droga powiatową nr 3158D w km 54+961 w miejscowości Braszowice.
 9. koncepcja drogi objazdowej dla zadania: „Remont mostu przez Starą Odrę w km 123+732 drogi krajowej nr 12 w Głogowie”.
 10. Dokumentacja projektowa dla zadania: „Projekt budowy dróg w miejscowości Ślęza”.
 11. Dokumentacja projektowa dla zadania: „Koncepcja dróg obsługujących kopalnię kruszyw w rejonie miejscowości Sady Dolne”.
 12. Dokumentacja przetargowa dla zadań: „Remont drogi krajowej nr 8 w m. Bielany Wrocławskie od km 113+347 do km 115+487” oraz „Remont skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 1972D do Żórawiny (w m. Domasław) od km 110+655 do km 110+855 (miejsce zakończenia przebudowy z 2007r.)”.
 13. Dokumentacja techniczno – projektowa na budowę dróg wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Domasław.
 14. Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ul. Krzywoustego w Strzelinie.
 15. Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Generała Leopolda Okulickiego w Strzelinie.
 16. Dokumentacja projektowa dla wydzielenia relacji skrętnych w obrębie skrzyżowania dk nr 5 z drogą powiatową nr 1345D w m. Trzebnica.
 17. Dokumentacja projektowa dla przebudowa drogi krajowej nr 8 – ul. Robotniczej z ulicami Sienkiewicza i Handlową oraz ul. Borowina z ulicą Leśną wraz z budową sygnalizacji świetlnych oraz dowiązanie drogi krajowej nr 8 do nowego przebiegu ul. Wolności w m. Szczytna.
 18. Projekt budowlany i wykonawczy budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Wąsosz Przedmieście w ciągu drogi krajowej nr 36.
 19. Projekt budowlany wykonawczy i powykonawczy dla remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica Pszenno km 44+810 do km 48+965.
 20. Projekt budowlany i wykonawczy dla przebudowa ulic: długiej, kobierzyckiej, lipowej w m. Królikowice, gmina Kobierzyce.
 21. Projekt budowlany wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Lubomierz”.
 22. Projekt budowlany wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z Portem Lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do Rakietowej”.
 23. Projekt budowlany wykonawczy i powykonawczy dla tematu „ Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Jelonek, oddział nr 163, 164, 165, 171, 172, 173.”
 24. Projekt budowlany wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „ Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Chachalnia, oddział nr 71, 72, 85, 86, 96, 97.”.
 25. Projekt budowlany wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „koncepcja lewoskrętu na dk 94”.
 26. Projekt budowlany wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Koncepcja budowy drogi obsługującej Centrum dystrybucyjne Wrocław Klecina wraz z włączeniem do ulicy E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu”.
 27. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa lewoskrętu w ciągu drogi krajowej nr 94 ułatwiająca wjazd na stację paliw PeGAZ”.
 28. Wykonanie STWiORB: „Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie gminy Kobierzyce”.
 29. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z Portem Lotniczym (Oś Inkubacji 1) we Wrocławiu, odcinek Graniczna – Żwirki i Wigury”.
 30. Projekt budowlany i wykonawczy dostosowania odcinka drogi wojewódzkiej nr 338 dla potrzeb objazdu tymczasowego oraz inne opracowania towarzyszące, związane z remontem mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa.
 31. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa przedłużenia ulicy Logistycznej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce”.
 32. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Lubomierz”.
 33. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa drogi leśniej w Leśnictwie Łupki”.
 34. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu „Budowa drogi gminnej – ulica Ryszarda Chomicza, wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 348 w Nowej Wsi Wrocławskiej”.
 35. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Przebudowa drogi gminnej Boleścin”.
 36. Analiza bezpieczeństwa ruchu związana ze zmianą funkcji zjazdu indywidualnego na publiczny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Cesarzowice.
 37. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „przebudowa drogi bitumicznej Turawa – Osowiec w Leśnictwie Marszałki, Nadleśnictwo Turawa”.
 38. Projekt budowalny dla zadania: „Budowa zjazdu publicznego w ciągu ulicy Transportowej w Żórawinie”.
 39. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Wykonanie analizy uwarunkowań geometryczno-ruchowych skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 395 (ul. Wrocławska) z drogą powiatową nr 1972D (ul. Słoneczna i Zdrowa) w m. Wojkowice pod kątem możliwości i efektywności zastosowania sygnalizacji świetlnej lub budowy ronda”.
 40. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa drogi gminnej – ulica Ryszarda Chomicza, wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 348 w Nowej Wsi Wrocławskiej”.
 41. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu:  „Przebudowa ul. Jesionowej w miejscowości Magnice w rejonie skrzyżowania  z drogą krajową nr 8”.
 1. Projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania: „Wprowadzenie znaku B-20 (stop) na skrzyżowaniu ul. Kobierzyckiej i ul. Lipowej w miejscowości Chrzanów.
 2. Projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania: „Wprowadzenie przejścia dla pieszych oraz progów zwalniających na ulicy Sportowej w miejscowości Kobierzyce”.
 3. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa drogi gminnej (07.L – dz. nr 452/48) wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w miejscowości Okmiany, gmina Chojnów”
 4. Projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania: „Wprowadzenie progów zwalniających wyspowych na ul. Spółdzielczej (w obrębie Cmentarza Komunalnego Kobierzyce) w miejscowości Kobierzyce”.
 5. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Burkatów”.
 6. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Przebudowa drogi polegająca na budowie zatoki autobusowej w miejscowości Bystrzyca Dolna”.
 7. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Bystrzyca Górna”.
 8. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Przebudowa drogi Lutomia Dolna – orlik”.
 9. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa parkingu przy szkole w w Lutomia Dolna”.
 10. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa pętli autobusowej w Lutomia Dolna”.
 11. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Przebudowa drogi gminnej Pszenno – Miłochów”.
 12. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Budowa przepustu na potoku Bielinka w miejscowości Lutomia Dolna”.
 13. Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy dla tematu: „Przebudowa Mostu na Potoku Witoszówka w Pogorzała”.

Referencje

Panattoni Development Europe

Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z Portem Lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej

Panattoni Development Europe

Budowa przedłużenia ulicy Logistycznej w miejscowości Bielany Wrocławskie

Eurovia Polska S.A.

Remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica – Pszenno od km 45+740 do km 46-132, od km 44+810 do km 45+740 oraz od km 46+132 do km 48+965”

GAZ – SYSTEM S.A.

Przebudowa dróg wewnętrznych i placów wewnętrznych przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu

Prezydent Miasta Żory

Budowa drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia Zdroju łączącej ul. Okrężną z Al. Jana Pawła II w Żorach

Kruszywa Agroblok

Przebudowa drogi gminnej nr 1200605D Wszemiłowice – Pełcznica

Panattoni Development Europe

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 35 ul. Czekoladowa z ul. Tęczową w Bielanach Wrocławskich na skrzyżowanie typu rondo wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Kruszywa Agroblok

Budowa drogi łączącej drogę gminna nr 120605D z drogą wojewódzką nr 346 w gminie Kąty Wrocławskie

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszyce Bielawa”

PPUH ART-MAR

Przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej wraz z odwodnieniem w m. Pieszyce

PPUH ART-MAR

„Budowa dróg gminnych łączących WSSE INVEST – PARK z drogą woj. nr384 i drogą powiatową nr 3017D”

TOM TRANS

„Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”

GDDKiA

„Projekt budowlany wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa dla odnowy drogi krajowej nr 39 od km 15+165 (z wyłączeniem odcinka km 16+942 do km 17+443) do km 18+395 o długości 2,729 km”

GDDKiA

„Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 8 ul. Robotniczej z ul. Sienkiewicza i Handlową oraz ul. Borowina z ul. Leśną, raz z budową sygnalizacji, oraz dowiązanie DK 8 do ul. Wolności w m. Szczytna”

GDDKiA

„Opracowanie projektu bud.-wyk. budowy chodnika z odwodnieniem przy drodze krajowej nr 36 w m. Krzelów od km 39+877 do km 40+381  oraz odnowa nawierzchni drogowej km 12+200 do km 13-090 i modernizacją kanalizacji deszczowej km od 12+938 do km 13-090 w m. Piotrowice”

GDDKiA

„Projekt odnowy nawierzchni na drodze krajowej nr 36 na odcinku Krzelów – Wińsko od km 40+400 do km 46+300”

Urząd gminy Kobierzyce

a) „Budowa sięgacza ul. Robotniczej przy przedszkolu raz z oświetleniem i odwodnieniem w m. Kobierzyce”

b) „Utwardzenie placu przy ul. Kolejowej na Bielanach Wrocławskich”

c) „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej w Tyńcu nad Ślężą”

d) „Budowa dróg wraz z odwodnieniem w m. Ślęża”.

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

„Budowa i przebudowa dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem pasa drogowego, likwidacji i rekultywacji zbędnych dróg oraz likwidacji odłogów na terenie wsi Chróścina”

GDDKiA

 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3158D w km 54+961 w m. Braszowice”

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

„Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacyjnej sanitarnej, pompowni ścieków w ciągu ul. Wojska Polskiego w Strzelinie”

GDDKiA

„Projekt budowlano – wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa remontu chodnika przy drodze krajowej nr 8 na odcinku od km 84+957 do km 85+400 w m. Łagiewniki”

GDDKiA

Projekt budowlano – wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa odnowy nawierzchni na drodze nr 36 na odcinku Krzelów – Wińsko od km 40+400 do km 46+300”

Gmina Wąsosz

„Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze krajowej nr 36 ul. Rawicka w m. Wąsosz/Podmieście w od km 61+990 do km 63+127”

PPUH ART – MAR Marek Artymiak

„Budowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3017D z drogą wojewódzką nr 384 oraz podstrefę WSSE „Investpark” w Bielawie”

 

Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju

„Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zabezpieczenia skarpy przy ul. Orzechowej w Dusznikach Zdroju”

Biprogeo Projekt

„Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej klasy G o długości 7236 m. Bielany – Łany – Długołęka”

Traffpol

„Projekty korekty programów sygnalizacji świetlnych we Wrocławiu”

Traffpol

„Budowa drogi gminnej pomiędzy skrzyżowaniem ul. Legnickiej (DK3) i ul. Leśnej, a skrzyżowaniem ul. Kolejowej i ul. Stary Lublin w Lubinie”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie

„Przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej wraz z odwodnieniem w m. Pieszyce”